Privacyverklaring

Inleiding

Bonne Trading BVBA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren.  Voor marketingdoeleinden zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn persoonlijke gegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Bonne Steigers en aan haar gelieerde vennootschappen. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Bonne Trading BVBA. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verkocht aan derden.

Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?

 • Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze onlinekanalen. U kunt hierbij denken aan:
 • Afname en levering van onze producten: bij het huren of kopen van producten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Bijvoorbeeld NAW-gegevens en financiële gegevens
 • Aanmaken van een account: de gegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een account zoals uw e-mailadres en gebruikersnaam
 • Het aanvragen van producten of diensten via onze websites en apps: de gegevens die u verstrekt bij het aanvragen van een product (bijvoorbeeld een catalogus) zoals uw e-mailadres
 • Gebruik van websites en apps: de gegevens van het gebruik van websites en apps zoals de bezochte pagina’s

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

De gegevens kunnen gebruikt worden voor:

 • Het verwerken van bestellingen en retouren
 • Het creëren van een persoonlijk account
 • Contact opnemen in geval van problemen of vragen rondom een bestelling
 • Het informeren over nieuwe en/ of gewijzigde diensten
 • Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en gerichte aanbiedingen
 • Het maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren
 • Het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling
 • Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Boels bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens (kosteloos eenmaal per jaar). Mochten uw gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via  info@bonnesteigers.be . Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

Bonne Trading BVBA maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen zoals bijvoorbeeld het versleutelen van gevoelige informatie en het hanteren van toegangscontroles tot onze locaties en autorisaties voor beperkte groepen medewerkers. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen.

De websites van Bonne Trading BVBA kunnen u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan Bonne Trading BVBA gelieerde websites. Bonne Trading BVBA heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.).

Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacyinstellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacyinstellingen van je browser.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.