Wetten en normen aluminium steigers

WETTEN EN NORMEN ALUMINIUM STEIGERS

Voor klimmaterialen gelden strenge normen en wetten. Want veilig werken op hoogte kent diverse risico’s. Voor professioneel gebruik gelden in de BeNeLux extra strenge regels. Logisch, aangezien het materiaal intensief wordt gebruikt. In diverse normen en wetten is vastgelegd aan welke eisen arbeidsmiddelen zoals hangbruggen, rolsteigers en vouwsteigers, ladders en trappen moeten voldoen. Dit geldt ook voor diverse door de Arbeidsinspectie goedgekeurde Arbocatalogi met afspraken tussen werkgevers en werknemers. Hieronder staat een toelichting voor de belangrijkste wetten, normen, keurmerken en overige vermeldingen voor rolsteigers en vouwsteigers, diverse steigersystemen (zoals modulaire triangelbruggen en Schildersteigers). De symbolen hiervan zijn ook terug te vinden op de productpagina’s.

EN 1004

De actuele norm voor rolsteigers is de EN 1004. Deze norm stelt zwaardere eisen aan rolsteigers dan de vervallen norm HD 1004. Al onze rol- en vouwsteigers voldoen uiteraard aan de EN 1004 en zijn voorzien van de benodigde sterkte- en stabiliteitsberekeningen.

EN 12811

De actuele norm voor gevelsteigers is de EN 12811.Deze norm geldt voor niet verrolbare steigers.

EN 1298 en uitgebreide handleiding opbouw & gebruik

In de norm EN 1298 is vastgelegd aan welke eisen de handleiding voor opbouw en gebruik van steigers moet voldoen. Altus hecht groot belang aan de veiligheid van haar producten in gebruik. De uitgebreide handleidingen opbouw en gebruik van al onze steigers zijn conform EN 1298 opgesteld.

Sterkte- en stabiliteitsberekeningen

De Europese Richtlijn Werken op Hoogte stelt eisen aan het werken op hoogte. Deze eisen zijn opgenomen in de BeNeLux.Conform deze regels moeten steigers berekend, getekend en getoetst zijn.Voor niet-standaardconfiguraties moeten sterkte- en stabiliteitsberekeningen op het werk aanwezig zijn. Ook de standaard configuraties van al onze artikkelen zijn voorzien van sterkte en stabliteitsberekeningen. Wij leveren bij standaard configuraties steigers standaard een sterkte- en stabiliteitsberekening mee. Wij beschikken over de specialisten om ook voor speciale steigerconfiguraties de complexe berekeningen te maken. Dit betreft niet alleen het maken van de berekening, maar vooral het juist analyseren en interpreteren van de berekeningsresultaten vraagt expertise.Vooral de materiaaleigenschappen, krachten, elementtypes en elementgroottes bepalen de resultaten.